Barbados

Hotel: Time Out hotel se nalazi u Sain Lawrence Gap/Christchurch. Gravitira ka aerodromu Barbados adams. Hotel ima 76 soba, recepciju,

Lokacija: mirno, direktno na javnoj peščanoj plaži. Grad Barbados na udaljenosti 20min. Aerodrom na udaljenosti 15min.
Hotel: Moderan butik hotel, sastoji