+381 11 3618 166 [email protected]
+381 11 3618 166 [email protected]

AstraZeneca

AstraZeneca

AstraZeneca

Poboljšanje zdravlja jedan je od najvećih izazova s kojima se danas suočava svet. Kao globalna inovativna biofarmaceutska kompanija, AstraZeneca ima ključni doprinos u pronalaženju, razvoju i distribuciji inovativnih lekova u važnim područjima zdravstvene zaštite, uključujući kardiovaskularne, bubrežne i metaboličke bolesti, bolesti respiratornog sistema, inflamatorne i autoimune bolesti, kao i oblast onkologije. Kompanija je osnovana 1999. Godine spajanjem švedske Astra AB i britanske Zeneca grupe, čime postaje jedna od najvećih svetskih farmaceutskih kompanija i ostvaruje brojne korporativne akvizicije, uključujući Cambridge Antibody Technology (2006.), MedImmune (2007.), Spirogen (2013.) i Definiens (MedImmune 2014.). U Srbiji se AstraZeneca fokusira na sledeća terapijska područja: kardiovaskularne, bubrežne i metaboličke bolesti, onkologiju i respiratorne bolesti i imunologiju.

All Sessions by AstraZeneca

I DAN - HLS 2023 13. oktobar 2023.
22:15 - 22:45

Satelitski simpozijum: AstraZeneca