+381 11 3618 166 [email protected]
+381 11 3618 166 [email protected]

Darko Antić

Darko Antić

Darko Antić

Dr Darko Antić – internista hematolog, predstednik Srpske limfomske grupe, sa iskustvom u lečenju hronične limfocitne leukemije, Hočkin i Non – Hočkin limfoma, kao i iskustvom u dijagnostici i lečenju trombofilija i tromboza. Radno mesto / Radno iskustvo:

 • Šef intenzivne nege, Limfoma Centar, Klinika za hematologiju, Klinički centar Srbije
 • Docent na katedri Interna medicina, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Obrazovanje:
 • 2016.- Master iz menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite, , Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2010. - Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2009. - Subspecijalista hematolog, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2006. - Specijalista interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2004. - Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2001. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Publikacije:
 • Autor je i koautor u preko 120 naučnih radova i više poglavlja u knjigama
Profesionalna članstva:
 • Evropsko udruženje hematologa
 • Srpsko lekarsko društvo
 • Srpska limfomska grupa
Strani jezici:
 • Engleski
Posebna sfera interesovanja:
 • Hronična limfocitna leukemija, Limfomi
 • Trombofilije
 • Anemije
Dostignuća i priznanja:
 • 2018.- Nagrada za najboljeg mladog istraživača, Medicinski fakultet, Beograd

All Sessions by Darko Antić

II DAN - HLS 2023 14. oktobar 2023.
21:00 - 21:45

Sesija: Radioterapija u lečenju hroničnih limfoproliferativnih bolesti

Moderator: Doc. dr Darko Antić Panelisti: Doc. dr Tatjana Arsenijević, Ass. dr Vojin Vuković

22:00 - 22:45

Sesija: Indolentni limfomi

Moderator: Doc. dr Olivera Marković Panelisti: Prof. dr Milica Radojković, Doc. dr Darko Antić

I DAN - HLS 2023 13. oktobar 2023.
14:30 - 15:15

Sesija: Antifosfolipidni sindrom

Moderator: Doc. dr Darko Antić, Panelisti: Prof. dr Miroslava Gojnić Dugalić, Prof. dr Predrag Đurđević, Doc. dr Predrag Ostojić, Doc. dr Marko Ercegovac