+381 11 3618 166 [email protected]
+381 11 3618 166 [email protected]

Emilija Dubljanin Raspopović

Emilija Dubljanin Raspopović

Emilija Dubljanin Raspopović

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović je specijalista fizijatar i subspecijalista medicine bola. Vanredni je profesor je na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. 

Sekretar je katedre za Fizikalnu medicinu i rehabilitciju Medicinskog fakulteta. 

Značajan deo svog života i školovanja provela je u Berlinu, Nemačka.

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu stekla je zvanje specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijaliste medicine bola, magistra i doktora medicinskih nauka.

Stalno je zaposlena na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Univerzitetsko Kliničkog centra Srbije od 1999 god, gde sada obavlja funkciju pomoćnika direktora i načelnika odeljenja za ranu rehabilitaciju na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Univerzitetskog Kliničog centra Srbije.

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović ima veliko iskustvo u lečenju različitih mišićnoskeletnih oboljenja i povreda kako u opštoj populaciji, tako i kod rekrativnih i profesionalnih sportista. Svoje iskustvo stekla je radeći preko 20 godina u multidisciplinarnom timu eksperata koji se bave operativno i neoperativno lečenim ortopedskim povredama i stanjima na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumtologiju, Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije. Veliki deo svog kliničkog rada posvetila je rehabilitaciji nakon različitih povreda kolena. Magistarski rad odbranila je iz oblasti rehabilitacije prednje ukrštene veze, a doktorat iz oblasti rehabilitacije pacijenat sa prelomom kuka. 

Kao DAAD stipendista usavršavala se na Ortopedskoj Univerzitetskoj klinici u Heidelbergu (Nemačka). Usavršavala se na New York Presbeterian Hospital-Weill Cornell Medical Center i Hospital for Special Surgery (Njujork, SAD) kao stipendista američko austrijske fondacije AAF.

Kao nosilac projekta Evropskog udruženja za terapiju bola boravila je na Odeljenju za anesteziju i hiruršku intenzivnu medicinu, Campus Benjamin Franklin, Charite-Universitatsmedizin Berlin, Nemačka.

Pohađala je brojne edukacije u zemlji i inostranstvu iz oblasti mišićnoskeletne rehabilitacije i terapije bola.

Istraživač je u više nacionalnih i međunarodnih projekata. Autor je i koautor brojnih radova u eminentnim stručnim časovima. Redovno izlaže svoje radove na domaćim i međunarodnim kongresima.  Član je ispitne komisije za sticanje Evropske diplome za terapiju bola pri Evropskom udruženju za terapiju bola.

Izabrani je predsednik Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije. U ordinaciji Tendo Vaš fizijatar Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović obavlja preglede pacijenata sa mišićnoskeletnim oboljenjima i povredama, sportskim povredama, osteoporozom i bolnim stanjima. Takođe obavlja ultrazvučne preglede kolena, skočnog zgloba, ramena, lakta i šake.

All Sessions by Emilija Dubljanin Raspopović

BOL - OD EVALUACIJE DO INDIVIDUALIZOVANE TERAPIJE 5. april 2024.
09:15 - 09:30

Bol u rehabilitaciji – zašto nam je to važno?

Bol u rehabilitaciji ima ključnu ulogu u procesu oporavka, jer pruža važne informacije o stanju pacijenta i omogućava prilagodbe terapije. Ova senzacija često ukazuje na aktivnost mišića, zglobova ili drugih struktura koje se tretiraju tokom rehabilitacije. Identifikacija i praćenje bola pomažu zdravstvenim profesionalcima da prilagode intenzitet terapije kako bi se izbjegla prekomjerna opterećenja ili neprijatnosti. U mnogim slučajevima, merama kontrole bola olakšava se pacijentima da aktivno učestvuju u rehabilitaciji, poboljšavajući motivaciju i uspešnost oporavka. Bol je signal koji ukazuje na potrebu za prilagodbama u programu rehabilitacije, kako bi se postigao optimalan balans između efikasnosti terapije i očuvanja pacijentovog dobrobiti.

12:15 - 13:00

Neopiodni analgetici - kako napraviti izbor bezbedan za pacijenta

Prilikom odabira neopiodnih analgetika, ključno je voditi računa o pacijentovoj bezbednosti. Lekari trebaju pažljivo proceniti individualni profil pacijenta, uključujući medicinsku istoriju, preosetljivosti i eventualne interakcije sa drugim lekovima. Važno je uzeti u obzir i faktore poput jetrene i bubrežne funkcije. Personalizovan pristup, pridržavanje preporučenih doza i redovna praćenja su ključni za prevenciju neželjenih efekata i zloupotrebe. Informisanje pacijenata o rizicima i benefitima, zajedno sa edukacijom o sigurnom korišćenju, doprinosi stvaranju bezbednog plana lečenja sa neopiodnim analgeticima.

Terapija udarnim talasima (Shock Wave terapija) u rehabilitaciji 1. mart 2024.
23:15 - 11:35

Udarni talasi u lečenju tendinopatija DE- tendinopatija gluteusa, patelarna tendinopatija, sindrom trkačke potkolenice

Udarni talasi predstavljaju inovativnu terapijsku opciju u lečenju tendinopatija donjeg ekstremiteta, uključujući tendinopatiju gluteusa, patelarnu tendinopatiju i sindrom trkačke potkolenice. Kod tendinopatije gluteusa, udarni talasi se fokusiraju na podsticanje regeneracije oštećenih tetiva, smanjenje upale i poboljšanje funkcionalnosti mišića gluteusa. U slučaju patelarne tendinopatije, udarni talasi mogu pospešiti regeneraciju patelarnog tetiva, smanjiti bol i poboljšati pokretljivost kolena. Kada je reč o sindromu trkačke potkolenice, ova terapija može pomoći u smanjenju napetosti u mišićima i tetivama donje noge, ublažavajući bol i sprečavajući dalje povrede. Uprkos potrebama za daljim istraživanjima, udarni talasi obećavaju kao neinvazivna metoda lečenja tendinopatija, pružajući nadu za ublažavanje simptoma i poboljšanje funkcionalnosti pacijenata s ovim stanjima donjih ekstremiteta. Prilagodljivost terapije udarnim talasima omogućava prilagođavanje tretmana individualnim potrebama pacijenata.

11:35 - 11:55

Udarni talasi u lečenju tendinopatija DE- tendinopatija Ahilove tetive, plantarna fasciopatija, Mortonov neurinom

Udarni talasi su postali značajan deo lečenja tendinopatija na donjim ekstremitetima, uključujući tendinopatiju Ahilove tetive, plantarnu fasciopatiju i Mortonov neurinom. Kod tendinopatije Ahilove tetive, udarni talasi mogu povećati cirkulaciju, stimulisati regeneraciju tetiva i smanjiti upalu, pružajući olakšanje od bola. U lečenju plantarne fasciopatije, udarni talasi se fokusiraju na smanjenje tenzije u plantarnoj fasciji i poboljšanje fleksibilnosti stopala, čime se smanjuje bol i povećava funkcionalnost. Kod Mortonovog neurinoma, udarni talasi mogu doprineti smanjenju pritiska na nerv u predelu stopala, smanjujući bol i trnjenje. Kroz precizno doziranje i prilagodljivost, udarni talasi postaju sveprisutna terapeutska opcija u tretmanu tendinopatija na donjim ekstremitetima, nudeći pacijentima nadu za oporavak i poboljšanje kvaliteta života. Važno je pridržavati se individualnih potreba pacijenata kako bi se postigao optimalan terapeutski efekat.