+381 11 3618 166 [email protected]
+381 11 3618 166 [email protected]

Ivanka Perčić

Ivanka Perčić

Ivanka Perčić

All Sessions by Ivanka Perčić

I DAN - HLS 2023 13. oktobar 2023.
21:15 - 21:45

Sesija: Hronična mijeloidna leukemija -šta posle inicijalne terapije TKI?

Moderator: Prof. dr Ivana Urošević Panelisti: Prof. dr Andrija Bogdanović, Doc. dr Irena Ćojbašić, Doc. dr Ivanka Perčić