+381 11 3618 166 [email protected]
+381 11 3618 166 [email protected]

Jovana Kojović

All Sessions by Jovana Kojović

Terapija udarnim talasima (Shock Wave terapija) u rehabilitaciji 1. mart 2024.
13:05 - 13:25

Udarni talasi u drugim indikacijama- spasticitet

Udarni talasi su istraživani kao moguća terapeutska opcija i za tretiranje spasticiteta, stanja koje karakteriše povećan tonus mišića i otežana kontrola pokreta. Ovaj pristup može imati potencijal da utiče na neurološke procese i poboljša funkcionalnost pacijenata sa spasticitetom. Primena udarnih talasa u tretmanu spasticiteta ima za cilj opuštanje zategnutih mišića i poboljšanje pokretljivosti. Udarni talasi mogu delovati na nivou nerava i mišića, utičući na neuralne puteve i smanjujući refleksnu aktivnost mišića. Iako su istraživanja još u toku, rezultati su obećavajući u smislu smanjenja spasticiteta i poboljšanja kvaliteta života kod određenih neuroloških poremećaja. Međutim, važno je napomenuti da se primena udarnih talasa za spasticitet treba sprovoditi pod pažljivim nadzorom stručnjaka, kako bi se pravilno odredili parametri terapije i postigao optimalan terapeutski efekat.