+381 11 3618 166 [email protected]
+381 11 3618 166 [email protected]

Marija Hrković

Marija Hrković

Marija Hrković

Prim. dr sci. med. Marija Hrković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Beogradu je dokazani stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom rada u ovom polju medicine. Doktorka Hrković je tokom karijere kontinuirano nadograđivala svoje znanje iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije što je dokazano kroz magisterijum, doktorat i primarijat iz ove oblasti. Takođe, od 2018. godine. naučni je saradnik Medicinskog fakulteta u Beogradu i mentor na specijalističkim studijama iz fizikalne medicine i rehabilitacije. Zaposlena je kao načelnik ambulantne službe fizikalne medicine i rehabilitacije na Institutu za rehabilitaciju u Beogradu a dugi niz godina radi i u privatnoj praksi. U svom svakodnevnom radu sa pacijentima pored kompletnog fizijatrijskog pregleda i dijagnostike posebno je obučena za elektromioneurografiju (EMNG) gornjih i donjih ekstremiteta.

All Sessions by Marija Hrković

Terapija udarnim talasima (Shock Wave terapija) u rehabilitaciji 1. mart 2024.
10:15 - 10:35

Udarni talasi u lecenju tendinopatija GE- tendinopatije rotatorne manzetne

Udarni talasi predstavljaju inovativnu terapeutsku metodu u lečenju tendinopatija, posebno u slučaju tendinopatija rotatorne manžetne ramena. Ovaj pristup se zasniva na principu generisanja mehaničkih talasa visoke energije koji prodiru u zahvaćeno tkivo, podstičući regeneraciju i smanjenje upale. Kada su u pitanju tendinopatije rotatorne manžetne, udarni talasi imaju sposobnost poboljšanja cirkulacije krvi, stimulišući lokalni metabolizam i ublažavajući bol. Osim toga, ova terapija podstiče stvaranje novog kolagena, što može doprineti jačanju oštećenih tkiva. Važno je naglasiti da primena udarnih talasa zahteva preciznu dijagnozu i prilagođavanje parametara terapije prema individualnim potrebama pacijenta. Kroz sveobuhvatan pristup, udarni talasi postaju efikasan adut u tretmanu tendinopatija rotatorne manžetne, nudeći nadu za ublažavanje simptoma i poboljšanje funkcionalnosti pogođenog ramena.

14:15 - 14:35

Dileme i komplikacije pri primeni udarnih talasa

Iako su udarni talasi pokazali značajan terapeutski potencijal, postoji nekoliko dilema i potencijalnih komplikacija koje treba uzeti u obzir pri njihovoj primeni: Neželjeni efekti: Iako su udarni talasi često dobro podnošljivi, mogu se javiti neželjeni efekti poput privremenog crvenila, otoka, ili osetljivosti na mestu primene. Te reakcije obično prolaze, ali zahtevaju pažljiv nadzor. Kontraindikacije: Postoje određene kontraindikacije za primenu udarnih talasa, uključujući trudnoću, prisustvo krvnih poremećaja, tumora u tretiranom području i neka druga stanja. Precizna dijagnoza i praćenje medicinskog stanja pacijenta su ključni kako bi se izbegle komplikacije. Varijacije u odgovoru: Individualni odgovor na terapiju udarnim talasima može varirati. Neki pacijenti mogu doživeti brzo poboljšanje, dok drugi možda neće pokazati očekivane rezultate. Razumevanje ovih varijacija i prilagođavanje terapije pojedinačnim potrebama igraju ključnu ulogu u efikasnosti tretmana. Potrebno obučeno osoblje: Pravilna primena udarnih talasa zahteva obučeno medicinsko osoblje s iskustvom u korišćenju ove tehnologije. Nedostatak stručnog znanja može povećati rizik od neželjenih efekata ili smanjiti efikasnost terapije. Troškovi: Aparati za udarne talase i sami tretmani mogu biti skupi. Ovo može stvoriti dileme u vezi sa dostupnošću terapije za sve pacijente i postavljanjem prioriteta u zdravstvenom sistemu. Dok je primena udarnih talasa obećavajuća, važno je pažljivo proceniti rizike i koristi, postaviti jasne indikacije, pratiti pacijente tokom terapije, i kontinuirano unapređivati protokole kako bi se smanjile potencijalne komplikacije.