+381 11 3618 166 [email protected]
+381 11 3618 166 [email protected]

Milena Todorović Balint

Milena Todorović Balint

Milena Todorović Balint

All Sessions by Milena Todorović Balint

II DAN - HLS 2023 14. oktobar 2023.
23:45 - 12:30

Sesija: Hočkinov limfom – da li smo postigli optimizaciju terapijskog pristupa?

Moderator: Prof. dr Milena Todorović Balint Panelisti: Prof. dr Miodrag Vučić, Dr Katarina Marković