+381 11 3618 166 [email protected]
+381 11 3618 166 [email protected]

Milica Lazović

Milica Lazović

Milica Lazović

Dr Milica Lazović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, rođena je u Prokuplju. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Nišu, a diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Nišu 1980. godine sa prosečnom ocenom 9,60. Nagrađivana je nagradama Univerziteta u Nišu. Od 1985. do 2009 godine bila je zaposlena u Kliničkom Centru u Nišu, a od 2009. godine na Institutu za Rehabilitaciju u Beogradu. Godine 1984. odbranila je magistarski rad, Spec. ispit položila je 1985. a PhD 1993. godine. Izabrana je 2001. godine u vanrednog i 2008. godine u zvanje redovnog profesora na M.F. u Nišu a 2013. vanrednog profesora na M.F. u Beogradu Od 2001. do 2008. godine bila je predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD-a. Od 2005. godine je član predsedništva za kardiološku rehabilitaciju, ISPRM–a. Od 2001. do 2006. godine bila je potpredsednik Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore. Od 2008. do 2012. godine predsednik je Udruženja fizijatara Srbije i organizator godišnjih kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, a od 2013. godine bila je Predsednik Kongresnog odbora Mediteranskog foruma za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu. Od 2012. do 2015. godine bila je potpredsednik a od 2015. godine je generalni sekretar Mediteranskog foruma za PRM (?) . Od 2017. godine predsednik je Naučnog odbora za kardiološku rehabilitaciju Evropskog (ESPRM). Učestvuje u dodiplomskoj, engleskoj, poslediplomskoj i specijalističkoj nastavi iz fizikalne medicine i rehabilitacije, kao i u nastavi medicine sporta, kardiologije, i u nastavi strukovnih studija za strukovne fizioterapeute. Usavršavala se na brojnim institucijama u inostranstvu, dobitnik je Povelje SLD, i drugih priznanja. Bila je mentor ili komentor na magisterijumima, subspec. radovima i PhD. Do sada je kao autor ili koautor publikovala preko 400 stručno-naučna rada: 229 in extenso, od toga 33 rada u stranim časopisima i 177 radova u domaćim časopisima i zbornicima, a održala je veći broj uvodnih predavanja na domaćim i inostarnim skupovima.

All Sessions by Milica Lazović

BOL - OD EVALUACIJE DO INDIVIDUALIZOVANE TERAPIJE 5. april 2024.
09:00 - 09:15

Pozdravna reč ispred Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na akreditovani nacionalni simpozijum Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije pod nazivom „Bol - od evaluacije do individualizovane terapije“, koji će se održati u Muzeju Jugoslovenske kinoteke, Uzun Mirkova 1, Beograd, 05. aprila 2024. god. Ovaj skup će okupiti stručnjake iz različitih disciplina kako bismo zajedno istražili najnovije trendove u pristupu evaluaciji, dijagnostici i terapiji bola. Renomirani stručnjaci će podeliti svoje bogato iskustvo i najnovija istraživanja, ističući važnost pristupa koji uzima u obzir individualne karakteristike pacijenta. Diskutovaćemo o inovativnim terapijskim pristupima i prilagodljivim metodama koje su ključne za postizanje optimalnih rezultata u lečenju bola. Molimo Vas da nam se pridružite u ovoj inspirativnoj diskusiji kako bismo zajedno oblikovali budućnost terapije bola. Vaša prisutnost doprineće razmeni ideja i unapređenju prakse. Radujemo se Vašem dolasku i zajedničkom angažmanu u ovoj važnoj oblasti medicinske struke.

Terapija udarnim talasima (Shock Wave terapija) u rehabilitaciji 1. mart 2024.
09:00 - 09:15

Uvodna reč

Terapija udarnim talasima (Shock Wave terapija) postaje sveprisutna u rehabilitaciji kao inovativna metoda za tretiranje različitih stanja. U ortopediji, udarni talasi se primenjuju za ublažavanje bola i poboljšanje funkcionalnosti kod tendinopatija, kao i za tretman osteoartritisa. U fizikalnoj terapiji, koriste se za smanjenje miofascijalnih bolova i poboljšanje pokretljivosti mišića. Ova terapija pospešuje regeneraciju tkiva, poboljšava cirkulaciju krvi i smanjuje upalu. Ona se sve više istražuje i u neurorehabilitaciji za tretman spasticiteta i neuroloških poremećaja. Ključ uspeha leži u prilagođavanju parametara terapije individualnim potrebama pacijenta, omogućavajući personalizovan pristup rehabilitaciji. Udarni talasi pružaju neinvazivnu alternativu tradicionalnim metodama, otvarajući vrata efikasnim tretmanima i poboljšavajući kvalitet života pacijenata u procesu rehabilitacije.

15:15 - 15:30

Završna reč i podela sertifikata