+381 11 3618 166 [email protected]
+381 11 3618 166 [email protected]

Nela Ilić

Nela Ilić

Nela Ilić

Doc. dr Nela Ilić specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije iz Beograda sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti. Svoje iskustvo sticala je i usavršavala se na prestižnim klinikama u Nemačkoj, Austriji i Italiji. Posebno iskustvo ima u oblasti neurološke rehabilitacije i to kod pacijenata sa:

  • posledicama moždanog udara (uključujući i hroničnu fazu)
  • motornim poremećajima vezanim za Parkinsonovu bolest
  • funkcionalnih hendikepa kod osoba sa multiplom sklerozom
  • kao i drugim oboljenjima nervnog sistema
  Bavi se istraživanjem najnovijih tehnika i primenjuje metode neinvazivne stimulacije mozga (magnetna stimulacija kore mozga rTMS i tDCS). Rezultati njenih istraživanja objavljivani su u brojnim međunanronim časopisima, prezentovani na simpozijumima i kongresima.

All Sessions by Nela Ilić

BOL - OD EVALUACIJE DO INDIVIDUALIZOVANE TERAPIJE 5. april 2024.
10:15 - 11:00

Klinička procena pacijenta sa bolom – putokaz za svakodnevni klinički rad

Klinička procena pacijenta sa bolom ključna je za efikasno lečenje u svakodnevnom kliničkom radu. Lekari pristupaju pažljivoj anamnezi, istražujući vrstu, intenzitet i trajanje bola. Fizički pregled identifikuje moguće izvore bola, dok se dodatne dijagnostičke procedure koriste za preciznu dijagnozu. Važan deo procene je i analiza emocionalnog stanja pacijenta, uočavanje psiholoških faktora. Socijalni kontekst, uključujući podršku porodice i životne uslove, dodatno se uzima u obzir. Integracija ovih elemenata omogućava personalizovan plan lečenja koji može uključivati farmakoterapiju, fizikalnu terapiju ili psihološku podršku, optimizirajući tretman i poboljšavajući pacijentovo iskustvo i rezultate lečenja.