+381 11 3618 166 [email protected]
+381 11 3618 166 [email protected]

Novartis

Novartis

Novartis

Novartis globalno ima pet prioritetnih terapijskih oblasti: neurologiju, kardiologiju, imunologiju, onkologiju i hematologiju, kao i jak razvojni program sa preko 150 lekova u fazi istraživanja i razvoja. U Srbiji se uspešno sprovode klinička ispitivanja Novartisovih lekova od 2004. godine. Zahvaljujući saradnji sa kliničkim centrima širom Srbije, preko 500 pacijanata u više od 30 sprovedenih studija dobilo je priliku da se leči savremenim inovativnim terapijama u oblasti kardiologije, onkologije, hematologije, nefrologije i respiratornih bolesti. Kako je glavni cilj i fokus Novartisa da omogući pristup lečenju za što veći broj pacijenata, tokom godina sprovođeni su programi milosrdnih donacija (Managed Access Program) u kojima kompanija donira lekove za pacijente sa metastatskim melanomom, multiplom sklerozom i hematoškim malignitetima. U Republici Srbiji registrovano je preko 100 Novartisovih lekova (podatak iz septembra 2022. godine).

All Sessions by Novartis

EHA2023 - Balkanski dan hematologije 12. oktobar 2023.
12:15 - 12:45

EET Satellite Symposium: NOVARTIS