+381 11 3618 166 [email protected]
+381 11 3618 166 [email protected]

Tatjana Arsenijević

Tatjana Arsenijević

Tatjana Arsenijević

All Sessions by Tatjana Arsenijević

II DAN - HLS 2023 14. oktobar 2023.
21:00 - 21:45

Sesija: Radioterapija u lečenju hroničnih limfoproliferativnih bolesti

Moderator: Doc. dr Darko Antić Panelisti: Doc. dr Tatjana Arsenijević, Ass. dr Vojin Vuković