+381 11 3618 166 [email protected]
+381 11 3618 166 [email protected]

Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije

Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije

Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije

Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije (UFIRMS) predstavlja ključnu organizaciju koja okuplja stručnjake u oblasti fizikalne i rehabilitacione medicine u Srbiji. Osnovano je s ciljem unapređenja prakse, istraživanja i obrazovanja u ovoj medicinskoj disciplini. Članovi Udruženja obuhvataju lekare specijaliste fizikalne medicine, rehabilitacione medicine, kao i druge stručnjake koji doprinose procesu rehabilitacije pacijenata. UFIRMS aktivno radi na promociji najboljih praksi, edukaciji svojih članova i širenju svesti o značaju fizikalne i rehabilitacione medicine u zdravstvenom sistemu. Udruženje organizuje redovne stručne skupove, seminare i konferencije na kojima se razmenjuju iskustva, predstavljaju najnovija istraživanja i diskutuju o aktuelnim temama u oblasti fizikalne i rehabilitacione medicine. Takođe, UFIRMS sarađuje s drugim medicinskim organizacijama, institucijama i vladinim telima kako bi unapredilo standarde pružanja rehabilitacionih usluga. Kroz svoje aktivnosti, Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije doprinosi unapređenju kvaliteta života pacijenata koji se suočavaju s različitim zdravstvenim izazovima, postavljajući standarde izvrsnosti u oblasti rehabilitacije u Srbiji.

All Sessions by Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije