+381 11 3618 166 [email protected]
+381 11 3618 166 [email protected]

Una Nedeljković

Una Nedeljković

Una Nedeljković

Doc. dr Una Nedeljković je fizijatar i docent na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beograd. Stalno je zaposlena na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Kliničkog centra Srbije. Doc. dr Una Nedeljković ima dugogodišnje iskustvo u lečenju pacijenata sa povredama i oboljenjima mišićno skeletnog sistema, kao i rehabilitacijom neuroloških pacijenata, naročito pacijenata sa multiplom sklerozom. Posebno je angažovana na unapređenju lečenja bolnih stanja primenom shockwave terapije, kao i primenom akupunkture kao komplementarne terapijske metode. Stručna usavršavanja u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije je obavljala u zemlji i u inostranstvu, Berlinu, Austriji, Turskoj i Hrvatskoj.

All Sessions by Una Nedeljković

BOL - OD EVALUACIJE DO INDIVIDUALIZOVANE TERAPIJE 5. april 2024.
16:15 - 17:00

TENS- optimalna klinička primena

Transkutana električna nervna stimulacija (TENS) pokazala se kao koristan modalitet u lečenju različitih bolnih stanja. Optimalna klinička primena TENS-a uključuje tretman akutne i hronične boli, posebno kod muskuloskeletnih problema, neuropatije i postoperativnog bola. Ova neinvazivna terapija pruža olakšanje kroz električnu stimulaciju nervnih vlakana, smanjujući percepciju bola. Pravilna postavka parametara stimulacije, uključujući frekvenciju i intenzitet, ključna je za postizanje najboljih rezultata. TENS se često primenjuje kao deo integrativnog pristupa lečenju, pružajući pacijentima alternativu ili dodatak drugim terapijama za efikasno upravljanje bolom.

Terapija udarnim talasima (Shock Wave terapija) u rehabilitaciji 1. mart 2024.
09:15 - 09:55

Fizicki principi i biološki efekti udarnih talasa.

Udarni talasi, poznati i kao šok talasi, su mehanički talasi visoke energije koji se koriste u različitim medicinskim i terapeutskim aplikacijama. Fizika udarnih talasa zasniva se na principu generisanja intenzivnih talasnih pritisaka koji se brzo šire kroz tkivo. Ovi talasi su često primenjivani u lečenju različitih stanja, poput osteoartritisa, tendinitisa i drugih oboljenja mišićno-skeletnog sistema. Biološki efekti udarnih talasa uključuju poboljšanje cirkulacije, stimulaciju regeneracije tkiva i smanjenje upale. Osim toga, udarni talasi se koriste u razbijanju kamenaca u bubrezima, što predstavlja neinvazivnu alternativu hirurškim zahvatima. Važno je naglasiti da primena udarnih talasa zahteva pažljivu kontrolu intenziteta i frekvencije kako bi se postigao željeni terapijski efekat, a istovremeno minimizirali potencijalni neželjeni efekti. Fizikalni principi udarnih talasa nude perspektivu efikasnog lečenja sa minimalnim invazivnim procedurama, čime se otvaraju nova polja istraživanja u domenu fizioterapije i medicinske tehnologije.

09:55 - 10:15

Vrste udarnih talasa i osnovni parametri preskripcije

Udarni talasi predstavljaju ključan element u medicinskim i terapeutskim primenama, a razlikuju se po svojim karakteristikama i efektima. Tri osnovne vrste udarnih talasa su fokusirani, difuzni i radijalni. Fokusirani udarni talasi se koriste u preciznim terapijama, koncentrišući energiju u određenom području. Difuzni udarni talasi se primenjuju za šire regije tkiva, dok su radijalni talasi distribuirani sa površine prema unutra. Osnovni parametri preskripcije udarnih talasa uključuju energiju, frekvenciju i dubinu prodora. Energija talasa direktno utiče na terapeutski efekat, dok frekvencija određuje brzinu talasnog ciklusa. Dubina prodora zavisi od karakteristika tkiva i može se prilagoditi za različite terapeutske potrebe. Pravilna kombinacija ovih parametara omogućava prilagođavanje terapije specifičnim potrebama pacijenta, čime udarni talasi postaju snažan alat u tretmanima raznih medicinskih stanja. Važno je strogo poštovati preporučene parametre kako bi se postigao optimalan terapeutski efekat i izbegle potencijalne neželjene reakcije.

13:25 - 13:55

Fokusirani udarni talasi-specificne indikacije

Fokusirani udarni talasi (FUT) su visokoenergetske zvučne talasne oscilacije koje se primenjuju na određenoj tački, pružajući precizniju terapiju u odnosu na difuzne udarne talase. Specifične indikacije za upotrebu fokusiranih udarnih talasa uključuju: Kamenje u bubregu (litijaza): FUT se koriste za fragmentaciju bubrežnih kamenaca, omogućavajući njihovo lakše prolazak kroz mokraćni sistem. Ortopedske povrede i poremećaji: Fokusirani udarni talasi su istraživani za tretman različitih ortopedskih stanja, uključujući pseudartroze, aseptičku nekrozu femoralne glave, i slično. Tendinopatije: FUT se koriste za tretiranje različitih tendinopatija, poput one u Ahilovoj tetivi, gde se fokusiraju na područje oštećenja i podstiču regeneraciju tkiva. Povrede mišića i tetiva: Fokusirani udarni talasi mogu pomoći u oporavku od povreda mišića i tetiva, podstičući regeneraciju i smanjenje upale. Celulit: Koriste se i u estetske svrhe za tretman celulita, gde se fokusiraju na masne naslage kako bi poboljšali cirkulaciju i strukturu kože. Vaskularne lezije: FUT se istražuju kao mogućnost u tretiranju određenih vaskularnih lezija, poput hemangioma. Fokusirani udarni talasi predstavljaju naprednu terapeutsku opciju za različite medicinske uslove, omogućavajući ciljanu i efikasnu terapiju sa smanjenim neželjenim efektima. Važno je napomenuti da se primena FUT treba sprovoditi pod nadzorom stručnjaka i uz pažljivu dijagnostiku prilagođenu pacijentovim potrebama.

14:35 - 14:55

Praktična primena udarnih talasa

Praktična primena udarnih talasa obuhvata različite medicinske oblasti i terapeutske pristupe. U ortopediji, udarni talasi se koriste za tretiranje tendinopatija, osteoartritisa i fraktura, pružajući neinvazivnu opciju za pacijente. U fizikalnoj terapiji, fokusirani udarni talasi se primenjuju za smanjenje miofascijalnih bolova i poboljšanje funkcionalnosti mišića. Urolozi ih koriste za fragmentaciju bubrežnih kamenaca, dok dermatolozi istražuju primenu u tretmanu celulita. Praktična primena udarnih talasa zasniva se na preciznom određivanju parametara terapije prema specifičnim potrebama pacijenta. Ova tehnologija pruža neinvazivne, efikasne tretmane, smanjujući potrebu za hirurškim intervencijama. Važno je naglasiti kontinuirano istraživanje i obuku medicinskog osoblja kako bi se unapredila efikasnost i šire primene udarnih talasa u medicinskoj praksi.